Roma nők: elfogadta Járóka Lívia jelentését az EP

Az Európai Parlament ma nagy többséggel elfogadta Járóka Lívia saját kezdeményezésű jelentését, amely – a parlament történetében először – az unióban élő roma nők helyzetét mutatja be. A jelentés kiemeli a roma nőket sújtó többszörös megkülönböztetéseket, valamint konkrét javaslatokat is tesz a problémák megoldására.


Járóka Lívia a szavazást megelőző záróbeszédében megemlítette az Európai Unió romákkal kapcsolatos korábbi jelentéseit, kiemelve ezek fontosságát. Hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormányok a mai napig megelégednek jól hangzó akciótervek kidolgozásával, a valódi változásokhoz elengedhetetlen anyagi forrásokat azonban már nem biztosítanak. A képviselőnő szerint a civil szervezetek több évtizedes munkájának köszönhető, hogy ma már az Európai Parlament is egyre több, a romákat közvetlenül érintő ügyet tárgyal. „A mai vitában tárgyalt, általam szövegezett jelentés sem válhatott volna erős szakmai anyaggá a különböző civil szervezetek és szakértők közreműködése nélkül. Fontos fejlemény a roma civil társadalom megerősödése, és örömmel tölt el, hogy ennek támogatását az Európai Bizottság is fontosnak tartja” – mondta a néppárti képviselőnő az Európai Néppárt képviselőcsoportja sajtóosztályának közleménye szerint.

Járóka Lívia jelentése átfogóan tárgyalja az iskolai elkülönítés azonnali felszámolásának szükségességét, és sürgeti a tagállamokat: a roma nők számára átképzések és felnőttképzés kialakításával növelje esélyüket a munkaerőpiacon. A képviselő a beszédében a romák életpályáján mutatta be, hogy az elkülönített iskolai oktatás már kora gyerekkortól csökkenti a romák nagy tömegeinek életesélyeit a megfelelő munkahely eléréséhez.

A jelentés sürgeti a kormányokat, hogy hatékonyan támogassák a roma nők önálló vállalkozói tevékenységét, és egyben ajánlja a roma nőket célzó vállalkozásmodellek kialakítását.

A képviselő a beszédében nagy hangsúlyt fektetett a roma nők egészségügyi állapotának javítására. A képviselő által írt jelentés felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a roma nők alapvető sürgősségi és megelőző egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését, fizessenek kártérítést a kényszersterilizáció áldozatainak, és szüntessék meg a kórházi elkülönítést.

A jelentés az Európai Bizottság részére ajánlást fogalmaz meg, és kéri az Európai Bizottságot, hogy indítson keresetet minden tagállam esetében, amelyik a hátrányos megkülönböztetési irányelvet még nem ültette át, és nem alkalmazta a roma nőkre való tekintettel.

Járóka Lívia beszéde végén hangsúlyozta: „ésszerűnek tűnik, hogy számoljunk Európa legfiatalabb és legnagyobb etnikai kisebbségével, főleg olyan adatok ismeretében, amelyek azt állítják, hogy egyes tagállamokban az aktív roma népesség aránya 2050-re magasabb lesz, mint a nem romáké”.