Járóka Lívia találkozója Vladimir Spidlával

Strasbourgban tartott megbeszélést Vladimir Spidla esélyegyenlőségi biztos Járóka Lívia néppárti képviselővel. A találkozón értékelték az elmúlt másfél év eredményeit. Számba vették a romák jogainak védelmével kapcsolatos teendőket.

Járóka a találkozón kifejtette – Az Európai Bizottság, nem várhat tovább egy, a romákról szóló zöld könyv, cselekvési terv kidolgozásával, amely végre átfogó képet adna az Európa Unió – a romák társadalmi kirekesztettségének megszüntetésére vonatkozó – stratégiájáról.

Vladimir Spidla esélyegyenlőségi biztos 2007 végére az általa irányított főigazgatóság magasszintű szakértői csoportjának “A munkaerőpiacról kirekesztettek aktív bevonása” elnevezésű társadalmi konzultációja eredményeként konkrét javaslatokat ígért a Bizottság részérol. A megbeszélésen Járóka kezdeményezte, országhatárokon átnyúló romák által sűrűn lakott, elmaradott régiók fejlesztését úgynevezett “bizottsági megaproject” keretében. Szorgalmazta a Bizottság által megvalósítandó, a romaellenesség ellen fellépő nemzetközi kampány elindítását.

A megbeszélésen Járóka Lívia az Európai Parlament június 1-i plenáris ülésén megszavazásra kerülo roma nők helyzetérol szóló, átfogó jelentése is megvitatásra került. A jelentés ajánlásai jó alapot adnak a Spidla által meghirdetett nemek közötti esélyegyenlőségrol szóló négyéves akciótervhez, a többszörös diszkriminációt elszenvedő nok helyzetét javító intézkedésekhez.

“A roma nőnek komoly nehézséget okoz az aluliskolázottság és a köztudatban élo sztereotípiák sokasága. Mindez megnehezíti munkához jutásukat, amely akadályozza a saját és családjuk megélhetését. Mindezt súlyosbítja az alacsony szintű egészségügyi ellátás. Ezek eredményeképpen olyan szociális függőség alakul ki, amelyből szinte lehetetlen kitörni”- hangsúlyozta Járóka Lívia.

Az már a 2004-es bővítés után bebizonyosodott, hogy a teljes EU tagság még egyáltalán nem garancia arra, hogy romák életkörülményeikben bármilyen változást is tapasztaljanak. Nem beszélve a régi tagállamokról, ahol a romákat érő jogsértésekről próbálnak tudomást sem venni és egyszerűen a romák kirekesztését kifejezetten a kelet-közép-európai térség speciális problémájának könyvelik el.

Az, hogy a romák kirekesztettségének megszüntetése az Unió és a tagállamok legfontosabb feladatai közé tartozik, mi sem mutatja jobban, hogy a héten tartott Románia és Bulgária csatlakozását tárgyaló strassburgi plenáris vitában minden negyedik felszólaló a romákat sújtó problémák mielőbbi megoldásának szükségességéről beszélt és arról, hogy mindkét jelentés a romák helyzetére külön kitér.

“Az elmúlt másfél évben elértük , hogy a romák szempontjai az Uniós tevékenységek minden területén megjelenjenek. Azonban ennél sokkal tovább kell menni: sem az Unió sem a tagországok nem várhatnak tovább a cselekvéssel. Az Uniónak meg kell erősítenie ellenőrző és ösztönző szerepét, a kormányoknak mielőbb meg kell kezdeni a romák oktatási, munkaerőpiaci és lakhatási szegregációjának felszámolását amelyet az elmúlt években ígértek, de nagyon keveset tettek érte.– mondta el a képviselőasszony.

A megbeszélésen az Európai Bizottság romaügyi tárcaközi csoportjának és a Vladimir Spidla által életre hívott magas szintű szakértői csoport a szociális befogadásért (High level expert group on social exclusion) munkájának áttekinthetobbé tétele is szóba került.

 

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218