A Járóka-jelentés az EP első roma nőjogi dokumentuma

Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága nagy többséggel elfogadta Járóka Lívia saját kezdeményezésű jelentését a roma nők helyzetéről az Európai Unióban.

A dokumentum az Európai Parlament történetének első roma nőjogi jelentése. Járóka jelentésében sokféle problémát jelez a roma nők alapvető emberi jogainak megvalósításával kapcsolatban az EU-n belül, és felszólít számos intézményt hogy késlekedés nélkül cselekedjenek a jelenlegi roma jogi krízis megfékezéséért.

A jelentés kiemeli a roma nők elleni többszörös diszkriminációt olyan területeken mint a munka, egészségügy és az oktatás, valamint említést tesz a roma nők sterilizációjáról és az emberkereskedelemről.

Továbbá felszólítja a Bizottságot és a Parlamentet, hogy hozzanak létre egy külön alapot a roma nők felemelkedésének elősegítésére, egyénileg és szervezetek keretében egyaránt, az oktatásban, foglalkoztatásban, vezetésben és politikai életben való részvételük érdekében.

Járóka szerint a dokumentum ami reális és kiegyensúlyozott képet ad az európai

roma nők helyzetéről, valamint a 2005-ben elfogadott határozat lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság kiadjon egy zöld könyvet a romákról és kialakítson egy romaügyi stratégiát.

“Örülök, hogy a Női Jogok Bizottsága a legfőbb megoldandó feladat közé sorolta a roma nők helyzetét, mivel az európai politikusoknak és jogalkotóknak még nem sikerült teljesen és eredményesen biztosítani a roma nők egyenjogúságát. Az európai társadalmakba való egyenjogú bevonásuk még nem történt meg.”- mondta Járóka Lívia.

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218