Roma határozat az Európai Néppárt kongresszusán

Az Európai Néppárt március 30-31-én sorra kerülő római kongresszusán bemutatásra kerül az Orbán Viktor kezdeményezésére összehívott néppárti munkacsoport által készített program, mely az európai romák helyzetének javítását tűzi ki célul.

Az Európai Néppárt március 30-31-én sorra kerülő római kongresszusán bemutatásra kerül az Orbán Viktor kezdeményezésére összehívott néppárti munkacsoport által készített program, mely az európai romák helyzetének javítását tűzi ki célul. 

A Fidesz által benyújtott határozattervezet, melyet Járóka Lívia EP képviselő vezetésével egy európai néppárti munkacsoport dolgozott ki, egy konkrét javaslatokat tartalmazó program, a roma kisebbség oktatási és foglalkoztatási helyzetének javítására. A munkacsoportot az Európai Néppárt elnöksége hozta létre 2004 októberében, Orbán Viktor javaslatára.

A határozattervezet indítványozza, hogy az Európai Néppárt – jövőbeli döntéseiben, jelentéseiben, valamint politikai irányvonalának tekintetében – fokozott figyelmet szenteljen a roma kisebbség problémáinak. A tisztelet, a szolidaritás és a tolerancia jegyében a programterv síkra száll az oktatásbeli és munkaerő-piaci egyenlőségért, valamint javasolja egy brüsszeli székhelyű roma információs központ felállítását, mely az Európai Néppárt szakmai bázisául szolgálna.

A romák alacsony színvonalú és elkülönített oktatásának felszámolását, és a roma gyerekek korai lemorzsolódásának megelőzését is szorgalmazza a határozat, valamint ösztönzi a roma kultúra és történelem megjelenítését a nemzeti iskolai tantervekben.  Ezenkívül konkrét lépéseket ajánl a romákat érintő társadalmi stigmák felszámolására.  A romák foglalkoztatottságának növelése – a közszférában és magánszférában -, vállalkozásaik támogatása is központi célkitűzés.  A határozat javaslatokat tesz a romák munkaképességének és vállalkozói készségének kiaknázására és támogatja az interkulturális munkahelyek kialakítását.

“Ezzel a munkaanyaggal az a célunk, hogy felállítsunk egy szakmai minimumot, továbbá, hogy ösztönözzük a többi európai néppárti tagpártot, hogy alakítsák ki saját ‘roma-stratégiájukat’.  A határozat legnagyobb jelentősége azonban kétségtelenül az, hogy a legnagyobb európai politikai párt fő prioritásként jelöli meg a romák helyzetének javítását”, mondta el Járóka Lívia. 

A romák teljes körű integrációja azért is különösen fontos, mert társadalmi kirekesztésük súlyos következményekkel járhat, és komoly akadályokat gördíthet Európa gazdasági fejlődésének útjába, hiszen Európa legnagyobb, legfiatalabb kisebbségéről van szó.

“Meggyőződésem, hogy a romák valós integrációja az Európai Unió gazdasági fellendülésének egyik legfontosabb feltétele. Óriási hiba tehetségüket, szorgalmukat és tudásukat nem kiaknázni – és ez immáron az Európai Unió felelőssége is” – jelentette ki Járóka Lívia.   

A negatív megkülönböztetésekkel szembesülő roma közösségek helyzete nem csak az újonnan csatlakozott, nagyszámú roma kisebbségekkel rendelkező országokban, hanem a legtöbb régi tagállamban is máig megoldatlan.

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218