Előadás Amerikában az európai romákról

Járóka Lívia néppárti európai parlamenti képviselő november 4-én az egyesült államokbeli Princeton Egyetemen tartott előadást. A képviselőnő a ˝Romák helyzete a bővülő Európában˝ címet viselő előadásában a romákat érintő problémákat ismertette - kiemelve az oktatási szegregáció problémakörét.

“A romák alacsony iskolázottsági szintje – mely az Európai Unió egész területén jellemző – egy összetett problémára hívja fel figyelmünket”, mondta el Járóka Lívia az Egyesült Államok egyik legrégebbi és legnevesebb egyetemén tartott előadásában. A roma gyermekek minden uniós tagállamban bizonyítottan alacsony, a nemzeti átlagtól jelentősen elmaradó mértékben vesznek részt az alapfokú oktatásban. Nagy részük szegregált iskolákban és alacsonyabb követelményrendszer szerint végzi tanulmányait. A közép és felsőoktatásban résztvevő roma tanulók száma is rendkívül alacsony – ismertette a képviselőnő.

˝A szegregáció felszámolása alapvető feladat: integrált oktatásra van szükség. Az európai romaság társadalmi kirekesztődésének csak úgy lehet megálljt parancsolni, ha megfelelő felzárkóztató, integrált oktatási rendszert biztosítanak a hátrányos helyzetű tanulóknak. Egy jó színvonalú oktatási intézményből kijövő roma gyermek így jobb lehetőségekkel kezdhet a munkakeresésnek, ezáltal valóban aktív polgárává válhat az Európai Uniónak˝ fogalmazott Járóka.

˝Itt az ideje, hogy a tagállamok kormányai rádöbbenjenek: a gyermekek a társadalom jövője; a tudás megszerzéséhez való joguk nem függhet egy-egy iskola önkényes döntésétől. A halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekeknek nincs jövőjük egy megfelelő oktatási rendszer nélkül˝.

Az előadás rendkívül kedvező fogadtatásban részesült.

EPP-ED Sajtóosztály

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218