Vándorlás keletről nyugatra

"Vándorlás keletről nyugatra" címmel október 20-23 között Zágrábban rendezi meg VII. Világkongresszusát az Európai Püspökkari Konferenciák Migrációs Bizottsága. A találkozón - melynek fő témája az európai romák helyzete - különböző püspökkari konferenciák képviselői vesznek részt, ezenkívül más pasztorációs és szociális intézmények küldöttei is.

Járóka Lívia európai parlamenti képviselő bevezető előadásában a romák helyzetéről beszélt és beszámolt arról, hogyan vesznek részt az európai uniós intézmények, ezen belül is az Európai Parlament a romák beilleszkedési programjának kidolgozásában.

A képviselőasszony ismertette a konferencia résztvevőivel az elmúlt egy év munkájának eredményeit, ezek között is elsősorban az Európai Parlament első átfogó jelentését – a romák helyzetével, problémáival és a lehetséges megoldásokkal foglalkozó – Roma Határozatot, melyet a képviselők 2005. április 28-án meg is szavaztak

 

Járóka külön kiemelte az Európai Néppárti Képviselőcsoporton belül, a romák integrációját segítő munkát.  A néppárti képviselőcsoportban – Orbán Viktor kezdeményezésének eredményeként – már 2004 decembere óta működik egy a romák integrációjával foglakozó munkacsoport.  A konferencián megvitatásra került a munkacsoportban készülő ún. “Roma Program” is, amely külön hangsúlyt helyez a foglalkoztatási és oktatási kérdésekre.

 

A képviselő asszony kiemelte az Egyház szerepét a romák valós – és sikeres – integrációjának elősegítésében, méltatta az Egyház eddigi, ezen a téren végzett munkáját és jelezte, szeretné, ha ez az együttműködés még számos további területen is megvalósulna. “Az Egyháznak mindig voltak intézményei, amelyek a romák megsegítésével foglakoztak.  Ezért úgy gondolom, hogy az Egyház szociális tanításának ereje híd, amely összeköti a politikai közösséggel, ” mondta a képviselő.

 

“A roma lakosság szegénysége és kirekesztettsége igazi kihívást jelent lelkiismeretünk számára” fogalmazott Járóka. “Az evangélium központi üzenete Krisztus felszabadító műve, amely csak akkor valósulhat meg, ha cselekedeteink mindig az egyenlőség, szociális igazságosság, szolidaritás elveire épülnek – ha a szeretet lesz életünk mércéje.”

Az Egyház és a politikai közösség szoros közreműködésével valósítható csak meg a romák szociális beilleszkedési programja – véli a képviselőnő -  “együtt kell mindent megtennünk annak  érdekében,  hogy életük legyen és bővelkedjenek (Jn 10, 10)”.

 

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218