Romák védelme az Unióban

Június 8-án szavazta meg az Európai Parlament Claude Moraes angol képviselő saját kezdeményezésű "A kisebbségek védelme és a megkülönböztetés elleni politikák" címet viselő jelentését. A jelentés hangsúlyozza, hogy az unión belüli kisebbségi ügyek eddig nem kaptak kellő figyelmet, pedig ez az unió további bővítései után még inkább sürgető feladattá válik. A szöveg megállapítja, hogy miközben a koppenhágai kritériumok között követelményként szerepel a kisebbségek védelme, az Európai Uniónak nincs elfogadott álláspontja arra vonatkozólag, hogy kiket tekint nemzeti kisebbséghez tartozónak.

A szöveg kiemelten foglalkozik a romákat érintő kérdésekkel, a roma kirekesztettség megszűntetését tíz évre irányozva elő. A jelentés kitér a romák hátrányos megkülönböztetésére, sürgeti a szegregáció felszámolását az oktatás, munka, lakhatás és egészségügy területen, kiemeli a roma politikai reprezentáció fontosságát, továbbá a kulturális, nyelvi értékek védelmére és az ügy érdekében elengedhetetlen tagállamok közötti összefogásra hívja fel a figyelmet. 
Járóka Lívia néppárti képviselő, aki részt vett a jelentés roma vonatkozású pontjainak kidolgozásában üdvözölte a jelentés pozitív fogadtatását. ” Ez a dokumentum egy újabb lépést jelent az Európai Parlament részéről a romák helyzetének alakításában, javításában. Hasonlóan az áprilisban elfogadott roma határozathoz, remélhetőleg ez a jelentés tovább ösztözni Bizottságot egy átfogó, konkrét megoldásokat és pénzügyi forrásokat megjelölő kisebbségügyi stratégia elkészítésére. “- nyilatkozta Járóka