Járóka Lívia közleménye

Az Európai Parlamentben 2004. november 10-én ünnepélyes keretek között hivatalosan is útjára indítják a "Sokszínűség" nevet viselő európai parlamenti munkacsoportot, amelynek alapító tagja és alelnöke Járóka Lívia, az EP egyetlen roma származású képviselője. A csoport elnöki tisztét az indiai származású brit szocialista képviselő, Claude Moraes tölti be.

A munkacsoport legfontosabb tevékenysége az európai romák valós integrációjának szakmai támogatása. A havi rendszerességgel ülésező munkacsoport decemberi strasbourgi találkozóját teljes egészében romániai és bulgáriai romák életviszonyainak szenteli, mely meghallgatásra 40 magyarországi roma egyetemista is hivatalos. A közeljövőben a munkacsoport tagjai személyesen is Magyarországra látogatnak, hogy a helyszínen tájékozódjanak a közép-kelet-európai roma közösségek legfőbb problémáiról.

 

Járóka a több neves kisebbségi képviselőt és független kisebbségügyi szakértőt tömörítő fórumot tartja a legalkalmasabbnak a romákat érintő kérdések megjelenítésére. A munkacsoport szakmai múltja, Európa legjelentősebb emberi jog és kisebbségvédelmi civil szervezeteivel való szoros együttműködése megfelelő biztosítékot jelent a hatékony érdekképviselethez. Különös jelentősséggel bír, hogy a munkacsoporton keresztül maguk az érintettek irányítják az európai diskurzust.

 

A munkacsoport több kisebbség érdekképviseletét felkaroló jellege biztosíték arra, hogy a romák számára legégetőbb problémák, a lakhatás, az oktatás, az egészségügy és a foglalkoztatás nem “roma ügy” címke alatt marginálisan jelenjenek meg, hanem a valóságnak megfelelően, a többségi társadalmat érintő kérdések részeként, velük egy időben lehessen ezeket megoldani. Járóka Lívia szerint előnyös az, hogy a romaspecifikus kérdéseket, azaz a roma önszerveződést, a roma identitást és kultúrát és a romákkal szembeni diszkrimináció elleni küzdelmet a munkacsoport tevékenysége az európai kisebbségi és emberi jogi törekvések részeként tudja szolgálni.